Kod 2 izbora, koja su naizgled ista, novčić ne mora da odluči koji put da prihvatimo. Tu je samo da kaže, u trenutku dok se vrti u vazduhu i svi se ti svetovi naših mogućnosti prepliću, šta mi zapravo želimo. Još jedan vredan momenat kada je ruka spuštena preko novčića pre nego što pogledamo. Šta je ono što nas je pokrenulo da ga bacimo? Treba dobro osetiti i zapamtiti motiv i strah. Šta ako padne pismo? Želim da bude glava, i obrnuto. 

Tajna je čvrsto verovati da ćemo kada on padne, kada konačno podignemo dlan i vidimo da li je glava ili pismo, uraditi tačno ono što on prorekne.